diablo series

Ausital - Italian Taps

Prima

9118 - Single lever basin mixer with flexible pipes

9118 icon tech tech zoom

Single lever basin mixer with flexible pipes

9118ex - Single lever basin mixer with flexible pipes

9118ex icon tech tech zoom

Single lever basin mixer with flexible pipes

9121 - Single lever basin mixer with 1”1/4 pop-up waste and flexible pipes

9121 icon tech tech zoom

Single lever basin mixer with 1”1/4 pop-up waste and flexible pipes

9119 - Single lever bidet mixer with 1”1/4 pop-up waste and flexible pipes

9119 icon tech tech zoom

Single lever bidet mixer with 1”1/4 pop-up waste and flexible pipes

9108 - Concealed single lever shower mixer

9108 icon tech tech zoom

Concealed single lever shower mixer

9110 - Concealed single lever shower-bath mixer with diverter

9110 icon tech tech zoom

Concealed single lever shower-bath mixer with diverter

9112 - Single lever shower mixer with divertor

9112 icon tech tech zoom

Single lever shower mixer with divertor

9114 - Single lever shower mixer with divertor

9114 icon tech tech zoom

Single lever shower mixer with divertor

9115 - Single lever shower mixer

9115 icon tech tech zoom

Single lever shower mixer

9116 - Single lever bath mixer with flexible hose and adjustable hand shower

9116 icon tech tech zoom

Single lever bath mixer with flexible hose and adjustable hand shower

9101 - Single lever sink mixer with flexible pipes

9101 icon tech tech zoom

Single lever sink mixer with flexible pipes