diablo series

Ausital - Italian Taps

Diablo

8318 - Single lever basin mixer with flexible pipes

8318 icon tech tech zoom

Single lever basin mixer with flexible pipes

8318ex - Single lever basin mixer with flexible pipes

8318ex icon tech tech zoom

Single lever basin mixer with flexible pipes

8320 - Single lever basin mixer with rotating spout and flexible pipes

8320 icon tech tech zoom

Single lever basin mixer with rotating spout and flexible pipes

8321 - Single lever basin mixer with 1”1/4 pop-up waste and flexible pipes

8321 icon tech tech zoom

Single lever basin mixer with 1”1/4 pop-up waste and flexible pipes

8304 - High single lever basin mixer with flexible pipes

8304 icon tech tech zoom

High single lever basin mixer with flexible pipes

8319 - Single lever bidet mixer with 1”1/4 pop-up waste and flexible pipes

8319 icon tech tech zoom

Single lever bidet mixer with 1”1/4 pop-up waste and flexible pipes

8316 - Single lever bath mixer with flexible hose and adjustable hand shower

8316 icon tech tech zoom

Single lever bath mixer with flexible hose and adjustable hand shower

8308 - Concealed single lever shower mixer

8308 icon tech tech zoom

Concealed single lever shower mixer

8310 - Concealed single lever shower-bath mixer with diverter

8310 icon tech tech zoom

Concealed single lever shower-bath mixer with diverter

8314 - Single lever shower mixer for shower rail

8314 icon tech tech zoom

Single lever shower mixer for shower rail

8315 - Single lever shower mixer

8315 icon tech tech zoom

Single lever shower mixer

8301 - Single lever sink mixer with flexible pipes

8301 icon tech tech zoom

Single lever sink mixer with flexible pipes

8302 - Single lever sink mixer with high spout and flexible pipes

8302 icon tech tech zoom

Single lever sink mixer with high spout and flexible pipes